Anioły Michała Anioła

Kaplica Sykstyńska
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html

Sklepienie Kaplicy Sykstyńskiej pokrywają malowidła z przedstawieniami  scen z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Składają się na nie dziewięć malowideł, na przemian, mniejszych i większych. Większych fresków jest cztery, mniejszych pięć. 

Freski można podzielić na trzy grupy: 
trzy ukazują stworzenie świata, trzy stworzenie człowieka i trzy sceny z życia Noego.

Grupa pierwsza - Stworzenie świata

1. Oddzielenie światła od ciemności (M).
2. Trzeci i czwarty dzień stworzenia.
3. Oddzielenie wód ponad sklepieniem od wód pod sklepieniem (M).

Grupa druga - Stworzenie człowieka.

4. Stworzenie Adama.
5. Stworzenie Ewy (M).
6. Grzech pierworodny i wygnanie z raju.

Grupa trzecia - Sceny z życia Noego.

7. Pijany Noe (M).
8. Potop.
9. Ofiara Noego (M).

Jeżeli odczytywać kolejność akcji w czasie  to freski na sklepieniu występują w następującej kolejności: 1,2,3,4,5,6,9,8,7. licząc od strony ołtarza. Przesuwając się od fresku 1 do fresku 6 idziemy od ołtarza w stronę wyjścia i tutaj musimy się zatrzymać, bo następne trzy freski są ułożone w kierunku odwrotnym - od wejścia w kierunku ołtarza.

Kolejność jaką nadał Michał Anioł jest odwrotna czyli rozpoczynając od wejścia w stronę ołtarza: 7,8,9,6,5,4,3,2,1. Rozpoczyna się od sceny przedstawiającej pijanego Noego. To zdarzenie w życiu Noego należy uznać za archetyp wyszydzania nagiego Chrystusa na krzyżu.
  
Wokół mniejszych fresków Michał Anioł umieścił postacie w młodzieńców trzymających za pomocą chust iluzjonistyczne tonda z brązu przedstawiające sceny ze Starego Testamentu . Wokół każdego fresku znajdują się cztery postacie. Wszystkich postaci młodzieńców jest dwudziestu.

W sztuce renesansu przestrzegano zasady zgodności gramatycznej rodzaju określonego pojęcia z jego przedstawieniem. Pojęcie rodzaju żeńskiego przedstawiane było przez postać kobiecą, a rodzaju męskiego przez postać męską. Pojęcie "noc" po łacinie "nox" jest rodzaju żeńskiego. Michał Anioł przedstawił je - podobnie jak pozostałe postacie - jako mężczyznę. 

To oznacza, że młodzieńcy, którzy  ilustrują epizody Objawienia, pośredniczą w Bożym Objawieniu, są więc aniołami. W teologii renesansu wszelkie moce duchowe, są aniołami Boga. Rzeczy postrzegane - sensibilia - przedstawiano za pomocą nagiej kobiety, moce czysto duchowe - intelligibilia - za pomocą nagiego mężczyzny.

Postacie wokół fresków:

1. Oddzielenie światła od ciemności (M).
Noc, poranek, wieczór, dzień.
Noc jest obok poranka, wieczór obok dnia. Noc naprzeciw wieczoru, poranek naprzeciw dnia.

3. Oddzielenie wód ponad sklepieniem od wód pod sklepieniem (M).
Ziemia, ogień, powietrze, woda.
Ziemia jest obok ognia, powietrze obok wody. Ziemia naprzeciw powietrza, ogień naprzeciw wody.

5. Stworzenie Ewy (M).
Sprawiedliwość, męstwo, roztropność, mądrość.
Sprawiedliwość obok męstwa, roztropność obok mądrości. Sprawiedliwość naprzeciw roztropności, męstwo naprzeciw mądrości.

7. Pijany Noe (M).
Przy tym fresku młodzieńcy nie mają nazw.
Nadałem im nazwy: młodzieniec 1, młodzieniec 2, młodzieniec 3, młodzieniec 4.

9. Ofiara Noego (M).
Melancholik, flegmatyk, sangwinik, choleryk.
Melancholik jest obok flegmatyka, sangwinik obok choleryka. Melancholik naprzeciw sangwinika, flegmatyk naprzeciw choleryka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz